Watts Dome Raising - September 1999

September 1999

September 1, 1999:  Kitchen cabinets, propane tank, septic
September 4, 1999:  Heatmor platform and septic
September 5, 1999:  Roofing
September 13, 1999:  Preparation for the Heatmor's arrival
September 14, 1999:  The windows arrive
September 25, 1999:  The Heatmor arrives

Go back to August, 1999, October 1999